Målningar 2016

<p>
<img src=

Utställning i Linköping på Vända sida.

Målningar som finns på förskolan Adjunkten i Linköping

Något tidigare målningar 2015

Åke Bjurhamn